info@socio.sk
+421 912 345 678
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40

Čo na platformu SOCIO hovoria jeho používatelia?

Čo na platformu SOCIO hovoria jeho používatelia?

V marci 2023 sme medzi používateľmi platformy Socio urobili prieskum spokojnosti. Zaujímala nás ich skúsenosť s používaním softvéru, ako hodnotia komunikáciu a technickú podporu. Chceli sme zistiť, ako naši klienti platformu využívajú, v akej miere je pre organizácie prínosná, či aké riešenia by mala ponúkať.

Spätná väzba od používateľov je pre nás dôležitá, pretože chceme, aby Socio aj naďalej prinášalo efektivitu do práce organizácií. Naším zámerom je udržiavať kvalitu, bezpečnosť a prínos produktu, a preto neustále pracujeme na nových funkcionalitách a rozširovaní spektra užívateľov.

Dotazník bol zaslaný riadiacim pracovníkom organizácií, ktoré platformu Socio používajú, ako aj sociálnym pracovníkom, ktorí v plaftorme pracujú.

Z výsledkov vyberáme:

  • až 92,5 % zákazníkov hodnotilo komunikáciu s dodávateľom pozitívne
  • 55 % zákazníkov hodnotí platformu ako nástroj, ktorý im poskytuje presne to, čo potrebujú
  • viac ako 45 % riadiacich pracovníkov hodnotí za najväčší prínos platformy pre ich organizáciu fakt, že majú istotu, že potrebné výkazy a štatistiky spĺňajú požadované parametre – sú efektívnejší pri ich príprave