info@socio.sk
+421 912 345 678
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40

Komplexná platforma pre oblasť sociálnej práce

Prináša automatizáciu do manažmentu klienta, sprehľadňuje a zjednodušuje administratívu pričom v plnom rozsahu zabezpečuje súlad s platnou legislatívou

Platforma, ktorá vám uľahčí prácu

Prínos softvéru Socio pre organizáciu

Súlad s legislatívou
Organizácia má istotu, že potrebné výkazy a štatistiky spĺňajú požadované parametre
Stabilita a bezpečnosť produktu
Dáta klientov sú spoľahlivo zabezpečené v súlade s GDPR a softvér spĺňa najvyššie požiadavky na bezpečnosť
Zákaznícka podpora
Pre užívateľov softvéru Socio je k dispozícii technická a komunikačná podpora
Nákladovo efektívny produkt
Využívaním softvéru vie organizácia zefektívniť prácu zamestnancov a znížiť náklady organizácie

0+

Spokojných organizácií

0+

Vykonaných exportov

0+

Ušetrených hodín práce

0%

Spokojnosť zamestnancov